Nabewerking

Hassal kan buiten het gieten van onderdelen ook nog een waaier van nabewerkingen aanbieden

Steunend op teamwork, al of niet samen met klant en toeleveranciers, trachten we projecten succesvol te voltooien.

Goede gietstukken maken vereist meer dan eenvoudigweg gesmolten metaal in een vorm gieten.